אביב הגיע

"ישנם פרחים בכל מקום למי שרוצה לראותם.״ אנרי מאטיס