חג שמח לכוווולם!

לרפתנים, לרועי הצאן, לחקלאים, לדייגים, לכוורנים ולכל העוסקים במלאכה…